CD-SKIVOR / USB

Släktforskarnas hus AB

VÅRA CD-SKIVOR

 

Ett viktigt komplement till de digitala kyrkböckerna är många gånger CD-skivor där du på ett enkelt sätt kan söka dina anfäder.

 

Sveriges dödbok 7 (förhandsversion)

 

Detta är den sjunde utgåvan av Sveriges Dödbok, i förhandsversion.

 

Frivilliga medarbetare i projektet "Namn åt de döda" har kompletterad databasen med ca: 1.7 miljoner poster från åren 1860-1900, samt hundratusentals tillägg för perioden 1900-1970. Dessutom har tillkommit 285.000 poster från åren 2014-2016 ur Försäkringskassans databas.

 

Totalt innehåller databasen över 11,3 miljoner poster.

 

Nyregistrerade uppgifter för perioden 1860-1900 avseende alla delar av landet i en omfattning som täcker ungefär 2/3 av det samlade underlaget.

 

Databasen är till mer än 99% fullständig avseende namn, födelse- och döddatum, civilstånd med datum, dödförsamling och adress. Födelseförsamling förekommer i ca 97% av alla poster och flicknamn i huvuddelen av alla poster före 1970.

 

Inskickade rättelser sedan 2010 visas och är sökbara. Databasen är under komplettering och bearbetning, det förekommer postdubbletter, ej sökbara födelseorter m.m, då arbete fortfarande pågår inför slutlig version 7 2018.

 

Flera förbättringar har införts vad gäller presentation och sökmöjligheter, ex.vis kan man nu söka på yrke och kommentarer, och adressökningen har kraftigt förbättrats.

 

Systemkrav är Windows XP eller senare eller Mac OS 10.7 eller senare.

 

Pris: 490 kr. Frakt tillkommer.

Sveriges befolkning 1880

Uppgifterna är hämtade ur Riksskatteverkets databas och innehåller folkbokföringsuppgifter om alla personer som bodde i Sverige ett bestämt datum i slutet av året - det år som skivan avser.

Användningsområdena för den mycket populära skivserien om Sveriges befolkning är otaliga.

Förutom namn får du reda på bostadsadress, postadress, födelsedatum och -församling samt boendeförsamling. Sökning går även att göra på alla personer i samma fastighet eller på samma adress.

Förlag: Riksarkivet & Sveriges Släktforskarförbund

Systemkrav: PC med Windows 98 eller senare, minst 800x600 punkter med 16-bitsfärg, 535 MB ledigt hårddiskutrymme.

Pris: 600 kr för CD-skivan, 640 kr för USB-minne.

Frakt tillkommer.

Sveriges befolkning 1910

Uppgifterna är hämtade ur Riksskatteverkets databas och innehåller folkbokföringsuppgifter om alla personer som bodde i Sverige ett bestämt datum i slutet av året - det år som skivan avser.

Användningsområdena för den mycket populära skivserien om Sveriges befolkning är otaliga.

Förutom namn får du reda på bostadsadress, postadress, födelsedatum och -församling samt boendeförsamling. Sökning går även att göra på alla personer i samma fastighet eller på samma adress.

Systemkrav: Windows XP eller senare. Mac minst OS X version 10.7. Minst 800x600 punkter med 16-bitsfärg. 256 MB RAM. 720 MB ledigt hårddiskutrymme

Pris: 600 kr för CD-skivan, 640 kr för USB.

Frakt tillkommer.

Sveriges befolkning 1970

Uppgifterna är hämtade ur Riksskatteverkets databas och innehåller folkbokföringsuppgifter om alla personer som bodde i Sverige ett bestämt datum i slutet av året - det år som skivan avser.

Användningsområdena för den mycket populära skivserien om sveriges befolkning är otaliga.

Förutom namn får du reda på bostadsadress, postadress, födelsedatum och -församling samt boendeförsamling. Sökning går även att göra på alla personer i samma fastighet eller på samma adress.

Förlag: Sveriges Släktforskarförbund

Systemkrav: PC med Windows 95 eller senare, 32 MB RAM, 16-bitars färg.

Pris: 595 kr. Frakt tillkommer.

 

Sveriges befolkning 1980

 

Uppgifterna är hämtade ur Riksskatteverkets databas och innehåller folkbokföringsuppgifter om alla personer som bodde i Sverige ett bestämt datum i slutet av året - det år som skivan avser. Med undantag för Sveriges befolkning 1890 skivan består utav utdrag från Statistiska centralbyråns avskrifter av kyrkans husförhörslängder.

 

Användningsområdena för den mycket populära skivserien om sveriges befolkning är otaliga. Förutom namn får du reda på bostadsadress, postadress, födelsedatum och -församling samt boendeförsamling. Sökning går även att göra på alla personer i samma fastighet eller på samma adress.

 

Förlag: Sveriges Släktforskarförbund

Systemkrav: Systemkrav: Windows 7 eller senare. För Mac krävs minst OS X 10.7.

 

Pris: 595 kr. Frakt tillkommer.

Finns endast på USB.

 

Sveriges befolkning 1990

Uppgifterna är hämtade ur Riksskatteverkets databas och innehåller folkbokföringsuppgifter om alla personer som bodde i Sverige ett bestämt datum i slutet av året 1990.

Förutom namn får du reda på bostadsadress, postadress, födelsedatum och -församling samt boendeförsamling. Sökning går även att göra på alla personer i samma fastighet eller på samma adress.

Systemkrav: PC med Windows 98 eller senare, minst 800x600 punkter med 16-bitsfärg, 128 MB RAM samt 970 MB ledigt hårddiskutrymme. Programet har paketerats för MAC med Wineskin och kräver minst OS X version 10,7.

Pris: 640 kr. Frakt tillkommer.

Finns endast på USB.