CD-SKIVOR / USB

Släktforskarnas hus AB

VÅRA CD-SKIVOR

 

Ett viktigt komplement till de digitala kyrkböckerna är många gånger CD-skivor där du på ett enkelt sätt kan söka dina anfäder.

 

Sveriges dödbok 7 (förhandsversion)

 

Detta är den sjunde utgåvan av Sveriges Dödbok, i förhandsversion.

 

Frivilliga medarbetare i projektet "Namn åt de döda" har kompletterad databasen med ca: 1.7 miljoner poster från åren 1860-1900, samt hundratusentals tillägg för perioden 1900-1970. Dessutom har tillkommit 285.000 poster från åren 2014-2016 ur Försäkringskassans databas.

 

Totalt innehåller databasen över 11,3 miljoner poster.

 

Nyregistrerade uppgifter för perioden 1860-1900 avseende alla delar av landet i en omfattning som täcker ungefär 2/3 av det samlade underlaget.

 

Databasen är till mer än 99% fullständig avseende namn, födelse- och döddatum, civilstånd med datum, dödförsamling och adress. Födelseförsamling förekommer i ca 97% av alla poster och flicknamn i huvuddelen av alla poster före 1970.

 

Inskickade rättelser sedan 2010 visas och är sökbara. Databasen är under komplettering och bearbetning, det förekommer postdubbletter, ej sökbara födelseorter m.m, då arbete fortfarande pågår inför slutlig version 7 2018.

 

Flera förbättringar har införts vad gäller presentation och sökmöjligheter, ex.vis kan man nu söka på yrke och kommentarer, och adressökningen har kraftigt förbättrats.

 

Systemkrav är Windows XP eller senare eller Mac OS 10.7 eller senare.

 

Pris: 490 kr. Frakt tillkommer.

Sveriges befolkning 1880

Uppgifterna är hämtade ur Riksskatteverkets databas och innehåller folkbokföringsuppgifter om alla personer som bodde i Sverige ett bestämt datum i slutet av året - det år som skivan avser.

Användningsområdena för den mycket populära skivserien om Sveriges befolkning är otaliga.

Förutom namn får du reda på bostadsadress, postadress, födelsedatum och -församling samt boendeförsamling. Sökning går även att göra på alla personer i samma fastighet eller på samma adress.

Förlag: Riksarkivet & Sveriges Släktforskarförbund

Systemkrav: PC med Windows 98 eller senare, minst 800x600 punkter med 16-bitsfärg, 535 MB ledigt hårddiskutrymme.

Pris: 600 kr för CD-skivan, 640 kr för USB-minne.

Frakt tillkommer.

Sveriges befolkning 1910

Uppgifterna är hämtade ur Riksskatteverkets databas och innehåller folkbokföringsuppgifter om alla personer som bodde i Sverige ett bestämt datum i slutet av året - det år som skivan avser.

Användningsområdena för den mycket populära skivserien om Sveriges befolkning är otaliga.

Förutom namn får du reda på bostadsadress, postadress, födelsedatum och -församling samt boendeförsamling. Sökning går även att göra på alla personer i samma fastighet eller på samma adress.

Systemkrav: Windows XP eller senare. Mac minst OS X version 10.7. Minst 800x600 punkter med 16-bitsfärg. 256 MB RAM. 720 MB ledigt hårddiskutrymme

Pris: 600 kr för CD-skivan, 640 kr för USB.

Frakt tillkommer.

Sveriges befolkning 1970

Uppgifterna är hämtade ur Riksskatteverkets databas och innehåller folkbokföringsuppgifter om alla personer som bodde i Sverige ett bestämt datum i slutet av året - det år som skivan avser.

Användningsområdena för den mycket populära skivserien om sveriges befolkning är otaliga.

Förutom namn får du reda på bostadsadress, postadress, födelsedatum och -församling samt boendeförsamling. Sökning går även att göra på alla personer i samma fastighet eller på samma adress.

Förlag: Sveriges Släktforskarförbund

Systemkrav: PC med Windows 95 eller senare, 32 MB RAM, 16-bitars färg.

Pris: 595 kr. Frakt tillkommer.

 

Sveriges befolkning 1980

 

Uppgifterna är hämtade ur Riksskatteverkets databas och innehåller folkbokföringsuppgifter om alla personer som bodde i Sverige ett bestämt datum i slutet av året - det år som skivan avser. Med undantag för Sveriges befolkning 1890 skivan består utav utdrag från Statistiska centralbyråns avskrifter av kyrkans husförhörslängder.

 

Användningsområdena för den mycket populära skivserien om sveriges befolkning är otaliga. Förutom namn får du reda på bostadsadress, postadress, födelsedatum och -församling samt boendeförsamling. Sökning går även att göra på alla personer i samma fastighet eller på samma adress.

 

Förlag: Sveriges Släktforskarförbund

Systemkrav: Systemkrav: Windows 7 eller senare. För Mac krävs minst OS X 10.7.

 

Pris: 595 kr. Frakt tillkommer.

Finns endast på USB.

 

Sveriges befolkning 1990

Uppgifterna är hämtade ur Riksskatteverkets databas och innehåller folkbokföringsuppgifter om alla personer som bodde i Sverige ett bestämt datum i slutet av året 1990.

Förutom namn får du reda på bostadsadress, postadress, födelsedatum och -församling samt boendeförsamling. Sökning går även att göra på alla personer i samma fastighet eller på samma adress.

Systemkrav: PC med Windows 98 eller senare, minst 800x600 punkter med 16-bitsfärg, 128 MB RAM samt 970 MB ledigt hårddiskutrymme. Programet har paketerats för MAC med Wineskin och kräver minst OS X version 10,7.

Pris: 640 kr. Frakt tillkommer.

Finns endast på USB.

Sveriges dödbok 1901-2013

Endast 1 ex. kvar!

Innehåller uppgifter om alla som avlidit i Sverige från 1901-2013, ur myndighetsdatabaser och genom projektet "Namn åt de döda".

Detta är den sjätte utgåvan av Sveriges dödbok. Denna version är kompletterad med omkring en miljon avlidna för perioden 1901-1946, som frivilliga medarbetare har registrerat i projektet, vilket gör hela tidsperioden komplett. För åren 2010-2013 har tillkommit 381 000 avlidna sedan förra utgåvan. Totalt innehåller DVD:n 9 290 000 poster.

Följande uppgifter ingår:

Personnummer/födelsedatum 100%

För- och efternamn 99,99%

Gatu- och postadress 99%

Födelseförsamling/-land 95%

Döddatum 100%

Dödförsamling/-land 100%

Civilstånd samt datum 99,4%

Kön 100%

Flicknamn för de flesta kvinnor döda före 1970

 

Förlag: Sveriges Släktforskarförbund

Systemkrav: Windows 98 eller senare. MAC OS X 10,7 eller senare.

Pris: 640 kr för USB. REA 450 kr!

Frakt tillkommer.

Begravda i Sverige 2

Endast 1 ex. kvar!

Sveriges släktforskare har i större utsträckning än gemene man intresse av att få veta var släktingarna är begravda. Men att hitta graven är inte alltid de lättaste - många begravs långt ifrån bostadsorten, kanske i födelsesocknen eller i en familjegrav i en helt annan del av landet.

Begravda i Sverige 2, som är den senaste versionen av Begravda i Sverige, är framtagen i ett samarbetsprojekt mellan Sveriges kyrkogårdsförvaltningar och Sveriges Släktforskarförbund.

Skivan innehåller sammanlagt drygt 6,4 miljoner begravda från cirka 3000 kyrkogårdar, eller 95% av alla digitalt registrerade i Sverige.

Förlag: Sveriges släktforskarförbund

Systemkrav: PC med Windows 98 eller senare, 1,5 GB ledigt hårddiskutrymme.

Ord pris: 600 kr. Frakt tillkommer